TBMM’de bu hafta | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Genel Kurul’da görüşülecek

Komisyonda görüşmeleri tamamlanan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. AKP tarafından geçen hafta TBMM’ye sunulan 9. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda, tasarruf tedbirlerine yönelik yasal düzenlemeler içeren kanun teklifi ise Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi görüşülecek. 39 madde ve 3 geçici maddeden oluşan teklife göre; eğitim fakültelerinden mezun ve KPSS’de başarılı olmak öğretmen ataması için yeterli olmayacak. Aday öğretmenler, kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olarak atanabilecek.

Müfettişlerce yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler ile yönetici adayları akademide eğitime alınacak. Eğitimde başarısız olan öğretmenler, başka kadrolara atanacak. Öğretmenlere karşı işlenen “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında” cezalar “yarı oranında” artırılacak. Öğrenciler ve okulla ilgili ses ve görüntüleri paylaşan öğretmen ve yöneticilere kınama cezası verilecek.

Tasarruf paketiyle ilgili yasal düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülmelerine başlanacak

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü saat 10:00’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

9. yargı paketi perşembe günü komisyonda

Adalet Komisyonu’nda, perşembe günü 9. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlanacak. Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve 133 Milletvekilinin imzasıyla sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, Anayasa Mahkemesi’nin, 2023’te aldığı kararla, kadınların evlendikten sonra kendi soyadlarını tek başına kullanamamalarının eşitlik ilkesini ihlal ettiğine hükmetmesine rağmen kadınların evlilik sonrası kocalarının soyadını kullanmalarını zorunlu kılıyor. Teklif ile kadınların eşlerinin soyadıyla birlikte önceki soyadlarını kullanabilmeleri şartı getiriliyor.

Teklifle, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda değişikliğe gidilecek. Konusu 31 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olacak. Bu davalara karşı istinaf yoluna gidilemeyecek.

Türk Ceza Kanunu’ndaki değişikliğe göre de soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Akran zorbalığıyla ilgili alt komisyon çalışma takvimini belirleyecek

Dilekçe Komisyonu’nca oluşturulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemleri Belirlenmesi için oluşturulan alt komisyon da çarşamba günü ilk toplantısını yapacak. Aalt komisyon başkanını seçecek ve çalışma takvimine belirleyecek.

İliç Komisyonu TMMOB’a bağlı odaların temsilcilerini dinleyecek

Erzincan’ın İliç İlçesinde Meydana Gelen Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da 3 Temmuz Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) dinlenecek. Toplantıda, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’ndan yetkililer görüşlerini anlatacak.

Ankara’da BM Kadın Ülke Ofisi kurulmasına ilişkin teklif Dışişleri Komisyonu’nda

Dışişleri Komisyonu ise çarşamba günü yapacağı toplantıda gündemindeki, Katar, Uruguay, Venezuela, Litvanya, Tunus, Kenya, Sierra Leone, Mozambik, Uganda ve KKTC ile farklı konularda yapılan ikili anlaşmalara ilişkin kanun tekliflerini görüşecek. Dışişleri Komisyonu’nun gündeminde ayrıca Ankara’da BM Kadın Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin ev sahibi ülke anlaşmasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” de bulunuyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x